MENU
dryneedling

dry needling

 

Dry needling (suva punkcija) je relativno nova i odlična tehnika za tretiranje miofascijalnog bolnog sindroma, koju sprovode obučeni fizioterapeuti i lekari. Kao deo manuelne terapije je izborni tretman u rešavanju problema mišićnih bolnih triger tačaka, eliminaciju supstancija bola, blokiranja bolnog kruga.

Površinska suva punkcija i posebno duboka suva punkcija su specijalne tehnike koje pružaju veću efikasnost i dostupnost delovima tela gde konzervativno lečenje nije u stanju da poboljša kliničku sliku .           Može se izvoditi skoro u svim mišićima uz poštovanje anatomije i mere opreza. Miofacijalne bolne trigger tačke (TrP) se nalaze palpacijom, zatim se vrši aplikacija akupunkturne igle u trigger tačku. Efekat je smanjenje bola u zoni miofascijalne trigger tačke i udaljenim zonama u koju bol zrači, povećanje pokretljivosti.

Svakom pacijentu se pristupa individualno i tehnika aplikacije se prilagođava njegovom problemu. Može biti samostalna procedura ili u kombinaciji sa ostalim fizioterapijskim procedurama. Preporučuje se 3-6 tretmana u nedeljnom intervalu. Terapiju mogu sprovoditi samo specijalno obučeni fizioterapeuti.

PRIMENA DRY NEEDLING TERAPIJE

image desc image desc

U Prvoj generacija fizioterapeuta koja je u maju 2015. završila prvi sertifikovan kurs Dry needlinga i miofascijalnih trigger tačaka u Srbiji, je i  Jovan Rogić, strukovni fizioterapeut osnivač Ambulante Rehability. Kurs je bio u organizaciji INSTEMA Instituta Manualne terapije iz Španije, predavač je bio Dr Cesar Calvo. 

Trigger tačke su iritabilni, tvrdi "čvorići" u mišiću, koji reaguju na pritisak, okidajući bol u okolno tkivo, otežavajući svakodnevne aktivnosti. Najčešća primena je u stanjima bolova u mišićima i tetivama u:

LUMBOPELVIČNA ZONA:
- m. longissimus dorsi, m. gluteus maximus, m.gluteus medius

DONJI EKSTREMITET:
- m. tensor fasciae latae, m. adductor longus, m. rectus femoris, m. vastus lateralis, m. vastus medialis, m. biceps femoris, m.semitendinosus, m.semimembranosus, m.tibialis anterior, mm.peroneus longus et brevis, mm. gastrocnemius medialis et lateralis, m. abductor hallucis longus VRAT:
- m.trapezius pars descedens, m. levator scapulae

SUBOKCIPITALNA ZONA, MANDIBULA I GLAVA:
- Pripoj m. trapezius pars descedens, m. masseter, m.temporalis

GORNJI EKSTREMITET:
- m.infraspinatus, m. latissimus dorsi, m. deltoideus, m. triceps brachii, m.biceps brachii, m.ekstenzori i fleksori ručja, m. adductor policis brevis

 

šta kažu naši klijenti?

"neverovatan oporavak!"

mika hakinen

2x olimpijski sampion

"vise ne brinem o povredama"

mika hakinen

2x olimpijski sampion

“Shockwave terapija mi je neverovatno pomogla. Imao sam ozbiljnu povredu kolena i za 5 dana bol je nestao!”
Nenad Bogar, CEO at heavyform